PRIVACYVERKLARING

Het Nederlands Tekstbureau (‘HNTB’ en ‘Wij’) is een franchiseorganisatie bestaande uit de franchisegever (Het Nederlands Tekstbureau B.V.) en de franchisenemers (de aangesloten tekstschrijvers). Wij verwerken persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met wet- en regelgeving. Daarbij respecteren we de privacy van al onze (potentiële) klanten, relaties, sollicitanten en gebruikers van onze websites (www.hntb.nl en www.tekstbureaus.nl). In deze privacyverklaring leggen we uit welke (persoons)gegevens HNTB verzamelt en verwerkt. Ook geven we aan voor welke doeleinden wij dat doen.

Meer informatie?
Bel ons op 088 - teksten (088 - 8357836)

Vraag een offerte aan

Deze verklaring ziet op de gegevensverwerking van Het Nederlands Tekstbureau B.V., gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te (2271 CA) Voorburg aan de Herenstraat 41, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27193203. Daarnaast ziet deze verklaring op de gegevensverwerking van alle franchisenemers.

Welke informatie verwerken wij?
Wij verwerken persoonlijke informatie (‘Persoonsgegevens’) en bedrijfsinformatie van (potentiële) klanten, relaties, hun werknemers en sollicitanten. Ook verwerken we data die we binnenkrijgen door bezoek en gebruik van onze websites. De Persoonsgegevens die wij (kunnen) verzamelen: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, betalingsgegevens, KvK-nummer, btw-nummer, omzetgegevens, opleiding, arbeidsverleden, referenties/getuigschriften en beeldmateriaal. Wij kunnen Persoonsgegevens verzamelen als wij een klantrelatie aangaan, via telefoon bij contact met de serviceafdeling, via online webformulieren, als we informatie opvragen en bij een sollicitatieprocedure. We behandelen deze Persoonsgegevens uiteraard vertrouwelijk en zorgvuldig.

Waarvoor gebruiken wij deze informatie?
HNTB gebruikt de verzamelde Persoonsgegevens om/voor:

1. overeenkomsten tot stand te brengen en uit te voeren en om klantcontact te onderhouden;
2. aanbiedingen te doen;
3. informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
4. onze dienstverlening te verbeteren;
5. aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
6. vorderingen te innen (ook als we die vorderingen uit handen geven aan een incassobureau);
7. vragen te beantwoorden en klachten in behandeling te nemen;
8. geschillen te behandelen;
9. intern beheer en om administratie te voeren;
10. een accountantscontrole te laten uitvoeren, en
11. een sollicitatieprocedure uit te voeren.

Is uw informatie bij ons veilig?
Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk en houden ons aan wettelijke bewaartermijnen. We hebben daarnaast passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot enige persoonlijke of bedrijfsinformatie die HNTB verwerkt.

Wat zijn uw rechten?
Wanneer wij jouw Persoonsgegevens verwerken, heb je (in bepaalde omstandigheden) het recht om inzage, rectificatie en wissing van je Persoonsgegevens op te vragen. Ook heb je het recht om de verwerking te beperken, om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en om je gegevens over te dragen. Heb je HNTB toestemming gegeven om jouw Persoonsgegevens te verwerken? Dan kun je deze toestemming altijd intrekken. Jouw intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór het moment van intrekking. Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Heb je vragen of klachten over bovengenoemde rechten of het privacybeleid van HNTB? Neem dan gerust contact op via info@hntb.nl.

Wanneer verstrekken wij informatie aan derden?
Wij kunnen jouw Persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Wij geven je Persoonsgegevens alleen door aan derden met wie we een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben gesloten. In deze overeenkomst maakt HNTB vanzelfsprekend de nodige afspraken om de veiligheid van je Persoonsgegevens te waarborgen. Daarnaast geven we je Persoonsgegevens door als we daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. In overige gevallen verstrekt of verkoopt HNTB jouw Persoonsgegevens nooit aan derden zonder jouw toestemming.

Tot slot
Op onze websites vind je mogelijk links naar websites van andere organisaties. HNTB kan geen verantwoording dragen voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Wil je weten hoe zij met jouw gegevens omgaan? Check dan het privacybeleid van de betreffende organisaties.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Versie: februari 2019

Meer informatie?
Bel ons op 088 - teksten (088 - 8357836)

Vraag een offerte aan
PRIVACYVERKLARING

"De tekstschrijvers gaan zelfstandig met opdrachten aan de slag. En de kwaliteit van de teksten is altijd goed"
Jeanine van Dijk (communicatiemanager Stibat)

"Tijdens een zoektocht op Google sprak het portfolio van Het Nederlands Tekstbureau ons aan"
Irene Janssens (projectassistent)

"Tekstschrijver Martine de Wit hoort echt al bij ons team. Ze denkt zo goed mee met onze organisatie"
Mellanie Burger-Mos (communicatieadviseur CJG Rijnmond)

"Ik vind de interviews vrijwel altijd perfect. Ook als het om vrij technische verhalen gaat"
Sandra Bloemrijk (communicatieadviseur)

"Ik vind het zelf ook belangrijk om open te zijn met de mensen met wie ik werk"
Loek Wisseborn (project-/interimmanager én vennoot)

"Katja wist na al die tijd nog precies wie ik was. Dat zegt genoeg over haar persoonlijke benadering"
Sophie van Wel (communicatieadviseur HalloStroom)

"In onze branche zijn spoedopdrachten eerder regel dan uitzondering"
Senna Ceulemans (PR-adviseur bij Het PR Bureau)

"De tekstschrijvers van Het Nederlands Tekstbureau nemen mij een hoop werk uit handen"
Linda Polak (marketeer bij ROVC)

"Bij Het Nederlands Tekstbureau weet je dat er continu goede tekstschrijvers beschikbaar zijn"
Maurits Harting (communicatieconsultant CBI)

"Noël is betrouwbaar, heeft veel kennis en kent Quote door en door"
Ben Kuenen (verantwoordelijk eindredacteur )

"Voor de volgende editie van ISA_Next staat Het Nederlands Tekstbureau alweer ingepland"
Nick Bastiaenen (marketingcoördinator ISA)

"We hebben het jaarverslag in vol vertrouwen bij haar neergelegd"
Patricia Lankreijer-Halman (teamleider)

"We kunnen echt spreken van een successtory"
Brigitte van Egmond (senior communicatieadviseur)

"Onze webbouwer raadde Het Nederlands Tekstbureau aan voor de webteksten"
Sabine Kemp (communicatieadviseur Joulz)

"'Als je Het Nederlands Tekstbureau belt, komt het goed', zeiden mijn collega’s."
Eef Prins (tot voor kort werkzaam bij communicatieadviesbureau Vandejong)

"Ik zocht een tekstschrijver met de unieke gave om complexe teksten te herschrijven"
Alf Zwilling (manager Corporate Communicatie)

"Ik vind het zo'n grote plus dat de tekstschrijver zo met de opdrachtgever meedenkt"
Xerva Blom (marketing- en communicatieadviseur)

"Een perfecte match: zo kunnen we de samenwerking met Het Nederlands Tekstbureau goed omschrijven."
Dineke van Tilborg (Marketing & Communicatie bij Martens en Van Oord)

"Onze websitebouwer Mangrove raadde ons Het Nederlands Tekstbureau aan"
Albert Jacobs (programmamanager KNMI)

"Het is prettig dat de tekstschrijvers zelf veel oppakken, meedenken en initiatief nemen"
Laura Water (communicatiemedewerker TUI)