PRIVACYVERKLARING

Het Nederlands Tekstbureau (‘HNTB’ en ‘Wij’) is een franchiseorganisatie bestaande uit de franchisegever (Het Nederlands Tekstbureau B.V.) en de franchisenemers (de aangesloten tekstschrijvers). Wij verwerken persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met wet- en regelgeving. Daarbij respecteren we de privacy van al onze (potentiële) klanten, relaties, sollicitanten en gebruikers van onze websites (www.hntb.nl en www.tekstbureaus.nl). In deze privacyverklaring leggen we uit welke (persoons)gegevens HNTB verzamelt en verwerkt. Ook geven we aan voor welke doeleinden wij dat doen.

Meer informatie?
Bel ons op 088 - teksten (088 - 8357836)

Vraag een offerte aan

Deze verklaring ziet op de gegevensverwerking van Het Nederlands Tekstbureau B.V., gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te (2271 CA) Voorburg aan de Herenstraat 41, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27193203. Daarnaast ziet deze verklaring op de gegevensverwerking van alle franchisenemers.

Welke informatie verwerken wij?
Wij verwerken persoonlijke informatie (‘Persoonsgegevens’) en bedrijfsinformatie van (potentiële) klanten, relaties, hun werknemers en sollicitanten. Ook verwerken we data die we binnenkrijgen door bezoek en gebruik van onze websites. De Persoonsgegevens die wij (kunnen) verzamelen: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, betalingsgegevens, KvK-nummer, btw-nummer, omzetgegevens, opleiding, arbeidsverleden, referenties/getuigschriften en beeldmateriaal. Wij kunnen Persoonsgegevens verzamelen als wij een klantrelatie aangaan, via telefoon bij contact met de serviceafdeling, via online webformulieren, als we informatie opvragen en bij een sollicitatieprocedure. We behandelen deze Persoonsgegevens uiteraard vertrouwelijk en zorgvuldig.

Waarvoor gebruiken wij deze informatie?
HNTB gebruikt de verzamelde Persoonsgegevens om/voor:

1. overeenkomsten tot stand te brengen en uit te voeren en om klantcontact te onderhouden;
2. aanbiedingen te doen;
3. informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
4. onze dienstverlening te verbeteren;
5. aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
6. vorderingen te innen (ook als we die vorderingen uit handen geven aan een incassobureau);
7. vragen te beantwoorden en klachten in behandeling te nemen;
8. geschillen te behandelen;
9. intern beheer en om administratie te voeren;
10. een accountantscontrole te laten uitvoeren, en
11. een sollicitatieprocedure uit te voeren.

Is uw informatie bij ons veilig?
Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk en houden ons aan wettelijke bewaartermijnen. We hebben daarnaast passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot enige persoonlijke of bedrijfsinformatie die HNTB verwerkt.

Wat zijn uw rechten?
Wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken, heeft u (in bepaalde omstandigheden) het recht om inzage, rectificatie en wissing van uw Persoonsgegevens op te vragen. Ook heeft u het recht om de verwerking te beperken, om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en om uw gegevens over te dragen. Heeft u HNTB toestemming gegeven om uw Persoonsgegevens te verwerken? Dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Uw intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór het moment van intrekking. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Heeft u vragen of klachten over bovengenoemde rechten of het privacybeleid van HNTB? Neem dan gerust contact op via info@hntb.nl.

Wanneer verstrekken wij informatie aan derden?
Wij kunnen uw Persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Wij geven uw Persoonsgegevens alleen door aan derden met wie we een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben gesloten. In deze overeenkomst maakt HNTB vanzelfsprekend de nodige afspraken om de veiligheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen. Daarnaast geven we uw Persoonsgegevens door als we daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. In overige gevallen verstrekt of verkoopt HNTB uw Persoonsgegevens nooit aan derden zonder uw toestemming.

Tot slot
Op onze websites vindt u mogelijk links naar websites van andere organisaties. HNTB kan geen verantwoording dragen voor het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Wilt u weten hoe zij met uw gegevens omgaan? Check dan het privacybeleid van de betreffende organisaties.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Versie: juni 2018

Meer informatie?
Bel ons op 088 - teksten (088 - 8357836)

Vraag een offerte aan
PRIVACYVERKLARING

"De professionele manier van zakendoen van tekstschrijver Job van Dijk viel ons direct op"
Femke Heintzbergen-Willems (projectadviseur Zestor)

"Het was leuk dat ik ook van de tekstschrijver leerde. Bijvoorbeeld om actiever te schrijven."
Arnaud Brands (beleidsadviseur ProRail)

"Tekstschrijver Martine de Wit hoort echt al bij ons team. Ze denkt zo goed mee met onze organisatie"
Mellanie Burger-Mos (communicatieadviseur CJG Rijnmond)

"Onze tekstschrijver Katja Graven is een prettig klankbord bij complexe projecten"
Jeroen Cieremans (directeur/partner CieremansVanReijn)

"De organisatiestructuur sprak ons aan: voldoende capaciteit en altijd kwaliteit"
Marise Kuypers (marketing & communicatie De Haagse Hogeschool)

"Over het professionele traject van briefing tot oplevering ben ik erg te spreken"
Marco Boers (directielid IDD)

"Als je Het Nederlands Tekstbureau belt komt het goed, zeiden mijn collega’s"
Eef Prins (tot voor kort werkzaam bij communicatieadviesbureau Vandejong)

"De tekstschrijvers van Het Nederlands Tekstbureau nemen mij een hoop werk uit handen"
Linda Polak (marketeer bij ROVC)

"Voor de volgende editie van ISA_Next staat Het Nederlands Tekstbureau alweer ingepland"
Nick Bastiaenen (marketingcoördinator ISA)

"Tekstschrijver Ingrid Nolet geeft altijd helder aan wat haalbaar is en stelt zich flexibel op"
René Bruijne (directeur Beurtvaartadres)

"Het was prettig dat de trainer zich specifiek op de leesbaarheid van ónze teksten richtte"
Aefke ten Hagen (onderzoeker Calibris)

"Tekstschrijver Ingrid Nolet was vanaf het begin oprecht in ons bedrijf geïnteresseerd"
Johan Troelstra (directeur Sparkling ID)

"We wilden ook graag met de andere tekstschrijvers van Het Nederlands Tekstbureau kennismaken"
Ellen Blok (bedrijfsjournalist Twynstra Gudde)

"De tekstschrijver heeft zo hard gewerkt om een grote klus van ons af te krijgen; ze verdiende bloemen!"
Daniëlle Kuijpers (communicatieadviseur Logic Vision)

"Tekstschrijver Joyce Ketelaars heeft een speelse manier van schrijven en zoekt steeds een originele invalshoek"
Laura van der Sanden (marketingmedewerker Bibliotheek Eindhoven)

"De tekstschrijvers gaan zelfstandig met opdrachten aan de slag. En de kwaliteit van de teksten is altijd goed"
Jeanine van Dijk (communicatiemanager Stibat)

"Onze webbouwer raadde Het Nederlands Tekstbureau aan voor de webteksten"
Sabine Kemp (communicatieadviseur Joulz)

"Wij bellen Het Nederlands Tekstbureau ook als we met taalvragen kampen"
Ron Vink (projectmedewerker Frappant)

"Het Nederlands Tekstbureau is een prettige en betrouwbare partij die ook grote projecten aankan"
Ingie Rombouts (communicatieadviseur NAD)

"Het is prettig dat de tekstschrijvers zelf veel oppakken, meedenken en initiatief nemen"
Laura Water (communicatiemedewerker TUI)

"We zijn erg te spreken over de snelheid van de tekstschrijvers en natuurlijk over het eindresultaat"
Eline Tuerlings (online marketeer Avans+)

"Onze websitebouwer Mangrove raadde ons Het Nederlands Tekstbureau aan"
Albert Jacobs (programmamanager KNMI)

"Tekstschrijver Arie Verhoef weet telkens goed hoe hij een verhaal levendig moet maken"
Romy Hoijtink (communicatieadviseur Laagland'advies)

"Bij Het Nederlands Tekstbureau weet je dat er continu goede tekstschrijvers beschikbaar zijn"
Maurits Harting (communicatieconsultant CBI)

"Tekstschrijver Job van Dijk belt altijd na of de kwaliteit voldoet en wat verbeterpunten zijn"
Hans Schepp (projectleider ParkeerService)

"Inmiddels heeft Ingrid Nolet van Het Nederlands Tekstbureau zich over bijna honderd webteksten gebogen"
Klaske Woolthuis (communicatieadviseur Europeesche Verzekeringen)

"Ik koos voor Het Nederlands Tekstbureau omdat er alleen gekwalificeerde tekstschrijvers werken"
Cindy Jouvenaar (communicatieverantwoordelijke Orga)