Ontzettend hartstikke streng verboden!

  • December 2018

Redactiewerk in opdracht van gemeenten is een genot voor iedere taalliefhebber. Ik vind het geweldig om pakkende alternatieven te bedenken voor ontsporend ambtelijk proza. Om te sleutelen aan wollige constructies, zodat de lezers het straks makkelijker hebben. En om me soms te verbazen over het gebruik van bepaalde woorden.

In een gemeentelijke beleidsnotitie die ik onlangs heb geredigeerd, stond de volgende zin:

  • Waterveiligheid is nadrukkelijk een taak van de provincie, het waterschap, de drinkwaterbedrijven en de gemeente.

Wat me hieraan opviel, is het woord ‘nadrukkelijk’. Ook zonder dat woord is het een prima zin. Wat is dan de toegevoegde waarde van ‘nadrukkelijk’, zou je zeggen.

Een ander voorbeeld hiervan komen we als zzp’ers regelmatig tegen in zakelijke correspondentie:

  • Wij wijzen uw algemene voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

Alsof ‘van de hand wijzen’ alléén niet voldoende is, doen ze dat maar meteen ‘nadrukkelijk’. Nee, daar hebben zzp’ers niet van terug!

Nog zo’n fraai staaltje imponeertaal komt uit een tweet van een waterschap:

  • Bij deze uitzonderlijke droogte vragen we grondeigenaren met klem om hun sloten te maaien.

Iets normaal vragen aan grondeigenaren levert blijkbaar niets op, dus vragen ze het maar direct ‘met klem’. Zouden grondeigenaren zulke ongehoorzame mensen zijn?

Oké, nog een laatste voorbeeld van imponeertaal dat grondeigenaren misschien aanspreekt:

  • Streng verboden toegang.

Ook hier is de vraag: waarom ‘streng’ verboden? Iets is verboden of het is toegestaan. Dus wat voegt ‘streng’ dan nog toe aan ‘verboden’? Het mocht toch al niet! Blijkbaar vinden sommige mensen het nodig om anderen te imponeren met toevoegingen die inhoudelijk niets toevoegen. Dan is ‘streng verboden’ straks ook te gewoontjes en krijg je bordjes met ‘ontzettend hartstikke streng verboden toegang’ erop. Of wordt zo’n bordje daarmee iets té nadrukkelijk?